KONTAKT

Potrzebujesz więcej informacji? Poniżej podajemy dane kontaktowe komitetu:

Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Pełczycach
Julita Kołda (przewodnicząca komitetu) – tel. 693142655
tel./fax 957685075
kbpn.pelczyce@wp.pl – adres e-mail komitetu