Członkowie Komitetu

Przedstawiamy Państwu członków Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Pełczycach:

Blaźniak Jolanta
Chabowski Jerzy
Chlebowska Agnieszka
Janił Joanna
Kluk Mirosław
Kmet Bogdan
Kołda Julita
Kozioł Kazimiera
Kropiński Wiesław
Maćkowiak Janina
Małysz- Gortych Marcin
Paolicelli Carlo
Ks. Raźniewski Henryk
Sopiński Gerard
Sowiński Marek
Szczepanik Marek
Wiklak Krzysztof
Wilk Paweł
Włudarski Wiesław
Zawłocki Jan