Cel Komitetu

Cel Komitetu:
1.Podejmowanie działań zmierzających do wybudowania Pomnika Niepodległości w Pełczycach.
2.Podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz upamiętnienia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległość.
3.Zebranie niezbędnych funduszy na budowę pomnika m.in. poprzez poszukiwanie sponsorów i darczyńców, organizowanie zbiórki publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Komitet działa społecznie, co oznacza, że tak przynależność do niego, jak i pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań jest całkowicie nieodpłatne i honorowe.
Planowana odsłonięcie pomnika ma nastąpić 11 listopada 2018 roku w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.