Rozstrzygnięcie konkursu!

Dnia 26 kwietnia 2017 r. Komisja Konkursowa KBPN w Pełczycach wyłoniła laureata konkursu na projekt Pomnika Niepodległości.

Do konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji Pomnika Niepodległości w Pełczycach zgłoszono 11 prac. Zwycięzcą konkursu został projekt autorstwa Pana Michała Batkiewicza ze Szczyglic. Autor zwycięskiej koncepcji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł netto.

Komisja Konkursowa oceniała prace wg 4 kryteriów:

1) jakość artystyczna kompozycji przestrzennej i detali architektonicznych, walory estetyczne, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych;

2) kryterium techniczne:

– stopień realności realizacyjnej pomnika,

– trwałość formy pomnika,

– jakość rozwiązań technicznych i materiałowych pomnika oraz zagospodarowania terenu;

3) twórcze podejście i trafność przyjętych wartości ideowych;

4) walory wkomponowania pomnika w istniejącą przestrzeń:

– właściwe rozwiązania bryłowe i przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem;

– widoczność – ekspozycja pomnika z istotnych kierunków osi widokowych.

Autor nagrodzonego projektu załączył opis ideowy, którego fragmenty przedstawiamy:

Jest rok 1795, Polska znika z mapy Europy. Nasze państwo przestaje istnieć. Polskość zostaje wyrwana z korzeniami. Stajemy się dla świata bezimienną grupą ludzi bez kraju, języka, historii i tożsamości. Wyrwane drzewo – Polska, w przekonaniu zaborców, miało uschnąć i zniknąć. Jednakże ich plan się nie ziścił.Gałęzie weszły w ziemię. Rozpoczęły swoją podziemną egzystencję. Stopniowe odradzanie narodu bez państwa dało nam wolność 11 listopada 1918 roku.
Krótki okres wolności zakończyła druga wojna światowa. Powyższą historię, epopeję narodową, opowiada niniejszy projekt pomnika Niepodległości. Drzewo w nim użyte jest symbolem nadziei – „Choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej „ – jak czytamy w Księdze Hioba. Jego gałęzie i liście umieszczone przez artystę pod ziemią, przez dziesiątki lat pielęgnowały w sobie pamięć o Polsce. Liście- Polacy, zapragnęli znów być drzewem- państwem. Pień zaczął stopniowo się odradzać. Drzewo to symbol ciągłości bytu narodu, państwowości.
Zwieńczeniem rzeźby jest gniazdo z korzeni drzewa. Symbolizuje ono odrodzone państwo – Polskę. Ich wielość i różnorodność to drogi, jakimi my Polacy szliśmy ku wolności i niepodległości. W wyniku tych działań/ofiar odrodziło się gniazdo – Polska, w którym powtórnie zasiadł Orzeł Bielik. Symbol naszej wielkości, trwałości, siły dumy i odrodzenia.
Ta rzeźba to także przestroga, że wolna i niepodległa ojczyzna nie jest dana raz na zawsze. Nikt nie wie tego lepiej niż my Polacy.

Pomnik ma stanąć na placu Mickiewicza w Pełczycach.

Z poważaniem
Julita Kołda
Przewodnicząca Komitetu

Zobacz wybrany projekt
Pomnik Niepodległości w Pełczycach

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Solve : *
38 ⁄ 19 =


+ 21 = 24